FANDOM


BT Edit

BT er et skummelt monster. Veldig lite er visst om dette kreaturet. Men nå skal jeg si til dere hva som er visst om det.


Myter Edit

Det finnes mange myter om dette fryktelige kreaturet, og her er noen:

En 963 år gammel mann med ekstreme rusproblemer så i 1798 et ekstreeeemt monster løpe over vegen da han akkurat hadde vært på fest hos naboen.

Andre gang dette monsteret ble sett, ble det sett av en baby, som var høy på lim. Dette spedbarnet het Per.

Tredje gangen, var i år. Av MEG!


Fakta Edit

Kun én ting er sikkert om BT, og det er at han er Lommemannen

Avslutning Edit

BT er nesten like tøff som Chuck Norris og David Hasselhoff


From Ikkjepedia , a content-free wiki.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki