FANDOM


Person hvis sentrale kvalifikasjoner er evnen til å mot betaling manøvrere personbiler uten nevneverdig hensyn til trafikkregler, samt et perifert (aller helst fullstendig fraværende) forhold til lokal geografi og det norske språk

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki