FANDOM


Juridisk fenomen. Oppstår dersom saksøktes prosessfullmektig begynner å stamme under prosedyren. Saksøker får da medhold i samtlige krav, med unntak av saksomkostningene. Dette fordi saksøkte åpenbart er for fattig til å ha råd til en laudabel advokat (dvs. en som ikke stammer), og det anses som urimelig at stammende advokater får betaling fra egen klient. Saksomkostningene for norske domstoler utgjør ofte en vesentlig del av kravet, og som følge av at saksøker må dekke begge parters saksomkostninger, samt at en fattig saksøkt ikke har noe han kan gi, ender saksøker opp med å bli fattig. Derav fattigdom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki