FANDOM


Ja! Då er tida inne til å gje dei beste bidragsytarane våre ein pris som viser at vi sett pris på dem. Men, OI! Der kjem jo publikummet eg bestilte, kom igjen no da! Ein applaus no. (Applaus) Mange takk, mange takk, men først må vi gå gjenom reglane:

 • Du kan stemme både innlogga og utlogga, men du kan berre stemme ein gong og på berre ein brukar (administratorar kan to).
 • Sjølv om at det er lovleg å stemme innlogga og utlogga, er det ikkje lov å stemme med sokkedukker (ein brukar som har fleire brukarar som er same persjon)
 • N00ben må ha vorre registrert i max 30 dagar.
 • Skriv FOR hvis du vil at denne brukaren skal få prisen. MOT hvis du ikkje vil det, og NOMINASJON for å nominere nokon. Du kan også stemme blankt.
 • Brukeren må ha vore meir eller mindre aktiv på Ikkjepedia siste månad.

Premien Månadens Ikkjepedianer Edit

 • Heder og ære.
 • Eit tøft bilde som seier at du har vorre månadens Ikkjepedianer!
 • Brukarnamnet ditt på forsida av Ikkepedia!
 • Eit fint rollback-status, den lågaste gråden innafor adminspekteret og som gjer deg rett til å tilbakestille alle endringane til ein brukar på ei side!

Premien Månadens n00b Edit

 • Heder og ære
 • Rollback status
 • Brukarnamnet ditt på forsida

Premien ÅRETS IkkjepedianerEdit

Skriv under her Edit

Årets Ikkjepedianer 2009 Edit

Månadens Ikkjepedianer Edit

Månadens n00b Edit

Tidligare vinnare Edit

 • Månadens Ikkjepedianer oktober '09: Origo.
 • Månadens n00b november '09: Erik Henning Edvardsen, aka Bokfinken.