FANDOM


Barn og is Edit

Noe Småbarn begynner å gaule av.


Pimp Edit

Noen forveksler Pimpen med Mr Freeze. Mr Freeze er en dårlig etterligning av Pimp, samtidig som det MÅ nevnes at Pimp er Pimp, det heter Pimp og vil alltid hete Pimp.


Havis Edit

Alle isfiskeres drøm. Å pilke på havisen er en av ekstremsportene som er populær i Åros.


Pakkis Edit

Råtten havis som pakker seg sammen og fortrenger all annen is, samt andre gjenstander o.l. som forviller seg inn i pakkisen. Ordentlig havis ser ned på Pakkisen. Dette fordi pakkisen kommer fra fjerne strøk, og fordi den ikke er like bra som havisen.


Diplomis Edit

Dommeren i tegneserien Asterix.


From Ikkepedia , a Wikia wiki.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki