FANDOM


Kongeproteiner (adenintricosylan) er en type viktige proteiner som blir dannet i ryggmargen. Kongeproteiner er viktige for produksjonen av ribosomer i cellene hos ryggstrengsdyr. Produskjonen av kongeproteiner foregår kun en dag i året, og hvis produksjonen blir hemmet eller forstyrret vil det medføre alvorlige helsemessige konsekvenser det påfølgende året.

Enkelte utgaver av kongeproteinene har et spesielt enzym som angriper de andre kongeproteinene. Disse blir kalt de egentlige kongeproteinene. De resterende går under betegnelsen droningproteiner.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki