FANDOM


Linux er den første softwaren produsert kun av edle tekstiler. Linux stammer fra Norrønt, og er sammen satt av ordet Linum som betyr myk, og ordet uxi, som betyr vare. Mykvare = software.

Den originale ideen om lage en programvare kun av edle tekstiler kom fra den finnske skredderen Pellkkii Nessavarisaki Kompellkkaasurkimaka. Kompellkkaasurkimaka er fremdeles et forbilde for Linux og alle som arbeider for Linux får utdelt hver sin Kompellkkaasurkimaka-underbukse når de begynner i jobben.

I nyere tid har selskaper som Microsoft tatt ideer fra Linux og gjort de til sine egne ved å legge på en copyright logo og lage en patent til. Dette har fått Linux til å gå til motangrep på Microsoft ved å lage strikkeluer til jul.From Ikkepedia , a Wikia wiki.