FANDOM


Atferd Edit

Det er observert flere tilfeller av merkelig atferd hos Nann. Eksempler inkluderer:

  • Reising i tid. Flere ganger har elever observert at Nann har kommet fram før hun gikk, selv ved bruk av synkroniserte klokker. Fart eller gravitasjon kan ikke gis skylden for dette.
  • Immun mot all sykdom. Blindforsøk har avslørt at en cocktail av E. Coli, anthrax, koppevirus, kolera og hamburgvirus gir Nann en lett forkjølelse.
  • I forbindelse med hennes biologiske immunitet kan det virke som hun ferierer og tar sol i Tsjernobyl.
  • Feriene er til for å regenerere hennes kropp. Ved hastetilfeller har hun benyttet radioaktivt avfall fra Kjeller-reaktoren.

Sitater Edit

  • "Biologi er alt som er grønt, kjemi er alt som lukter vondt og fysikk er alt som ikke virker"
  • "Hvor er Martin nå, da?"
  • "Da må du stå opp fem minutter før."
  • "Kjærlighetskonstanten!"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki