FANDOM


Visste du at... dette er ein artikkel om overflødighet?

Overflødighet er den unødvendige bruken av endten meningsløs, tutologisk eller unytteg utsagn, der man gjentar, i fordobling, det samme, identiske, tidlegare nemnte elementane eller ting om og om og om igjen, hinsidast kva som trengs, skulle vere nødvendig eller kva uttrykkjet kravar for å forklare, gjere rede for eller omfatte den tiltenkte, impliserate meininga av kva man ønskjer å formidle, føre, meddele eller underrette. Dette kan henvisast, refererast eller siktast til å vere overflødig. Vanlegvis, er det ofte vanleg i overflødighet å repetere (gjenta), enkelte gongar med forskjellege formuleringar, setningar eller ord, den samme idéen eller resonnementet, dermed erklære eller fremstille sine tankar på nytt, nokre gongar reformulere eller omskrive segsjøl og komme med samme uttrykk to gongar, eller dobbelt opp, eller, nokre gongar, trippelt (tre gongar; dermed trippelt), eller alle nummer av overdreven, utsvevande erklæringar som er meir enn null (0/Nada/Zero/summen på bankkontoen din/osv).

smetten

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki