FANDOM


Ekstremt tilfelle av konebanker bart

Ekstremt tilfelle av konebanker bart.

Her ser man at lidelsen helskjegg også finnes på våre nermeste slektninger sjimpansen

Her ser man eit eksempel på at lidelsen også finst hos vår nermeste slektning sjimpansen, her med helskjegg

.

Skjeggvokst er ein seksuel overførbar sjukdom, akkurat som herpes, gulsot og hengepuppar. Den smitter som oftast bare frå mann til mann, og dei fleste har arvet lidelsen etter sin far. Skjeggvokstutbroddet kan i dei fleste tilfellar holdast i sjakk med sterk medesinering (barbering). Dette gjerast ved at ein profesjonell skjegghealer (barbere) fører ein anordning med skarpe gjenstandar fram og tilbake over pasientens ansikt. Dette må i moderate tilfeller gjentekast kvar tredje dag, men styrken på utbroddene kan variera krafteg, og hos enkelte kan det rett og slett bli ein livslang kamp bare å halde trynet fritt for hår.

Hos dei fleste med lidelsen, når den bare nivå ein, men hos 25 prosent, vil den etterkvart utvekla seg, og gå til hovudet på offeret. Og her kommer man til den mørke og dystre siden ved sjukdommen. På nivå 2, vil man sjå symptomer på at pasienten har blitt svak for sin eigen lidelse, og at pasienten rett og slett vil vise den frem i full blomst. At lidelsen har gått til nivå to er lett å oppdage, man kan ofte sjå det ved at pasienten har satt igjen små stykjar med skjeggvokst på strategiske plassar i ansiktet. Dette visast ofte som det man på fagspråket kaller "bart", eller i nokon tilfellar "skinnskjegg", og i heilt ekstreme tilfellar det man kaller helskjegg.

Det finst også ein del undergruppar som er langt vanskelegare å oppdage, sånn som det berømte "tredagersskjegget". Og man må heller ikkje gløyme den verste av dem alle "konebankern". Når pasienten har kommet på konebankerstadiet er virkeleg gode råd dyre. Og det eineste som hjelper er ein tvangsinnleggelse med medfølgande tvangsbarbering. Ved mistanke om et "konebankerutbrudd" i nabolaget, må me få påpeke at sterk bedøvelse og bruk av tvangstrøye er pålagt før eventuell tvangsbarbering. Ein mann på konebankerstadiet er ikkje noe pent syn, og kan rett og slett vere livsfarleg når han blir provosert.