FANDOM


Soldater er kanonføde. De blir sent ut til verdens utkant for å lage parkeringsplasser, de lokale huleboerne er naturligvis ikke enige, så derfor slaktes soldatene ned. Restene blir og samlet opp og hermetisert. Hermetikkboksene blir deretter sent med en Taiwansk lørjeav en lastebåt tilbake til moderlandet. Når ledelsen i Stabburet trenger ekstra ingredienser til sin "makrell i tomat", ringer de med sin røde telefon til Bushapen i USA og bestiller en liten krig. Grunnet stor oppgang i salget av såkalt "makrell i tomat" pågår det for tiden kriger over hele verden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki