FANDOM


Sundelenka er et konsept markedsført av Inger Marie Sunde, og er en lenke med innebygd GPS-mottaker, to-veis radio til politiet og en høyspentenhet med fjernkontroll for å ilegge straff for forseelse. Høyspentenheten kan brukes av politienheter for å paralysere bæreren, eller endog drepe vedkommende i akutte tilfeller. Bruken av sundelenker er ansett for å være humant og innenfor rettsstatens prinsipper. Personer som nekter å bære slike lenker kan straffes med bøter eller fengsel.

Det er allment antatt at Sundelenka har nært politisk slektsskap med Brustadbua.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki