FANDOM


Svorsk (eller wannabe-svensk) er ei blanding av norsk og svensk. I motsetnad til darsk (også kalla bastarddansk, wannabe-dansk eller riksmål), så har ikkje svorsk nokon klare grammatiske reglar. Språket vil derfor variere fra brukar til brukar. Likt darsk har også svorsk sitt opphav i mindreverdkompleks blant dette språkets brukarar. Det vil seie at det i utgangspunktet var blant nordmenn dette språket oppsto. Blant svenskar brukast svorsk i dag primært blant Star Tour sine turguidar i utlandet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki