FANDOM


Am . Bm8+add9 . D
I liv nummer seks tok eg sjølvmord

G13 . G13m
i nummer sju lige så

Og i liv nummer åtta lev eg nå

C . G . F
Og tatt i betraktning at eg er 61

K . G . B
Må eg ha vært et ganske godt eksperiment

Kaizers Orchestra - Bastard (den sangen eige, assa)


Gitarsolo i takt 66:
A: (capo) ------x-33-34-3553-68##-we`r89w--W`\--
E:-3-4-%%|--#"¤43-344-%6#/""%¤#--/&""#---`eW-´8--"3234

Am:
e:0
H:1
G:2
D:2
A:0
E:x

Bm8+add9
e:8+9
H:0
G:4
D:4
A:0
E:1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki